Met klachten die u beperken in uw sportbeoefening, kunt u voor een blessureconsult op SMCP terecht bij de sportarts.  Dit blessureconsult uit een analyse van uw klacht(en) en een uitgebreid lichamelijk onderzoek.
Indien nodig wordt er aanvullend onderzoek verricht of aangevraagd zoals een echo, röntgenfoto, MRI, ECG, longfunctie of ander aanvullend onderzoek. Vervolgens stelt de sportarts een diagnose. Na de diagnose besluit de sportarts, in overleg met u, of en zo ja welke vervolgbehandeling kan plaatsvinden.
Vaak kan de sportarts u zelf behandelen of adviseren over bijvoorbeeld aanpassingen in materiaal of trainingsschema's, maar de sportarts kan u ook doorsturen naar bijvoorbeeld een (sport/manueel)fysiotherapeut, (sport)cardioloog (beiden binnen SMCP aanwezig), orthopeed of radioloog.

Ook andere vragen op het gebied van sport en gezondheid kunnen besproken worden zoals:

  • onbegrepen prestatiedaling
  • overtraining
  • (chronische) vermoeidheid
  • gewichtsproblemen
  • bloedarmoede
  • medicijngebruik
  • voeding.

Bij een chronische ziekte zoals diabetes, medisch overgewicht, astma/COPD, vermoeidheid en kanker, kan de sportarts uw belastbaarheid bepalen en een sportadvies op maat geven. Voor het bepalen van het belastbaarheidsprofiel kan zo nodig een inspanningsonderzoek worden ingezet. In samenwerking met ziekenhuis Rijnstate hebben we een sportpoli in het Sport Orthopedisch Centrum Rijnstate. Elke donderdagmiddag is daar een sportspreekuur, dat is bedoeld voor professionele , amateur- en breedtesporters. Een blessureconsult bij de sportarts valt onder de basisverzekering en is alleen mogelijk met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist