Indien SMCP een overeenkomst heeft gesloten met uw zorgverzekeraar is de vergoeding van (sport)fysiotherapie, manuele therapie en overige prestaties conform de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Met de meeste zorgverzekeraars heeft SMCP contracten afgesloten. Voor een actueel overzicht: klik op deze link.

Vergoeding zorgverzekering fysiotherapie 2018
Fysiotherapie wordt voor mensen ouder dan 18 jaar maar heel beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen verzekerden met een chronische aandoening krijgen vanaf de 21ste behandeling de kosten vergoed. Hebt u een chronische aandoening? Dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten voor de vergoeding van de eerste 20 behandelingen. Als u geen chronische aandoening hebt, valt de dekking altijd onder de aanvullende verzekering.
Vergoeding aanvullende verzekering per zorgverzekeraar
Klik op deze link om te zien wat de vergoedingen fysiotherapie zijn per zorgverzekeraar.
 
Tarieven SMCP: (Sport)fysiotherapie en manuele therapie in 2018.
Indien SMCP geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar of indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent (en bijvoorbeeld geen aanspraak kunt maken op vergoeding van diverse prestaties fysiotherapie), gelden de volgende tarieven:

 

Sportrevalidatie
Prijs
Zitting (sport)fysiotherapie
€ 35,00
Zitting manuele therapie
€ 52,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult
€ 75,00
Screening, intake en onderzoek zonder verwijzing
€ 67,50
Intake en onderzoek na verwijzing
€ 60,00
Niet nagekomen afspraak
€ 30,00
Eenvoudige, korte rapportage
€ 50,00
Meer gecompliceerde, arbeidsintensieve rapportage
€ 95,00

Om verrassingen te voorkomen is het van belang dat u uw polisvoorwaarden goed doorleest, welke situatie voor u van toepassing is.