ESWT - Schokgolftherapie:

Voor schokgolftherapie wordt per behandeling een zitting fysiotherapie in rekening gebracht én geldt altijd een extra eigen bijdrage van € 30,00 per behandeling. Indien SMCP een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar is de vergoeding voor de zitting fysiotherapie conform de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. Indien SMCP geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar wordt voor de zitting fysiotherapie € 35,00 in rekening gebracht. Deze kosten worden gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.

Niet nagekomen afspraak: 
Voor een niet nagekomen afspraak wordt een tarief van € 30 in rekening gebracht, indien een afspraak NIET of NIET TIJDIG (tenminste 24 uur van te voren) is afgezegd. De betreffende nota wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.