Het spreekuur sportcardiologie is bestemd voor top- en breedtesporters en recreanten. U kunt voor een preventieve hartscreening ¹ terrecht bij de sportartsen van SMCP of bij uw huisarts. 
Wanneer de sportarts na de screening een vermoeden heeft op een hart- en vaatziekte kan hij u verwijzen naar een van de sportcardiologen voor aanvullend onderzoek en een eventuele behandeling. Wij werken zoveel mogelijk in een 'one-stop-shop' formule: consult bij sportcardioloog, inspanningstest, echocardiogram en 24/48u ritmeregistratie met aansluitend het bespreken van uw resultaten. Elke maand is er op SMCP een hartfunctielaborante van AMC om een echo van het hart te kunnen maken.

Nicole Panhuyzen-Goedkoopen en Harald Jorstad zijn beiden cardioloog en Nicole Panhuyzen heeft zich gespecialiseerd in sportcardiologie. Samen vormen zij het team voor sportcardiologie van SMCP.

In samenwerking met het Hartcentrum van het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam houden de sportcardiologen elke maandagochtend een sportcardiologisch spreekuur.

Een afspraak voor het spreekuur is alleen mogelijk met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat SMCP,  telefoonnummer : 088-0881300.

¹ Klik hier voor een reportage over preventieve hartscreening, met amateurwielrenner Roland Draaijer, sportcardioloog Nicole Panhuyzen en sportarts Arjan Kokshoorn  (omroep Gelderland febr 2015).