Sport Medisch Centrum Papendal heeft naast een behandelcentrum ook een kenniscentrum. . Met het kenniscentrum willen wij ons, behalve als een toonaangevend behandelcentrum, ook positioneren als een professionele en ambitieuze (top)sportmedische kennispartner. . Wat doet het kenniscentrum? . Het kenniscentrum levert een bijdrage aan het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van kennis gericht op (top)sportmedische zorg. Het kenniscentrum handelt op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Wij houden ons daarbij onder andere bezig met wetenschappelijk onderzoek, vakkennis verzamelen en kennisoverdracht via symposia en lezingen. Daarnaast draagt het kenniscentrum bij aan innovatie van de zorg die wij aan alle patiënten leveren. De kennis kan dus direct in de praktijk gebruikt worden. . Hierbij een overzicht van diverse projecten. ️ Digizorgloket ️ Oefeningen-app ️ Factsheets ️ E-learning ️ Webinars ️ Ontwikkelen testen voor speciale doelgroepen . Het kenniscentrum richt zich niet alleen op de medewerkers van SMCP, maar ook externe zorgverleners, patiënten, (top)sporters, sportverenigingen, sportbonden, zorgverzekeraars, studenten en begeleiding van fysieke beroepen zoals brandweer en politie. . We delen onze kennis graag en daarom vind je op onze website hier over veel informatie. Hier vind je ook een overzicht van alle publicaties welke wij hebben gepubliceerd in de afgelopen jaren. . . . #smcp #smcpapendal #kenniscentrum #innovatie #wetenschap #metenisweten #kennisdelen #topzorg

  • Federatie
  • VSG
  • Keurmerk fysiotherapie
  • NOC NSF
  • SCAS gecertificeerd
  • CTO Papendal
  • High Performance Partner
  • de Fysiotherapeut