Contact met sportgeneeskunde

Verwijzen:

  • Huisartsen kunnen patiënten voor de afdeling Sportgeneeskunde direct verwijzen via Zorgdomein, voor de locaties Papendal, Nijmegen en ziekenhuis Rijnstate. Is Zorgdomein en Zorgmail niet beschikbaar, dan is uiteraard een verwijsbrief ook mogelijk. Deze kunt u aan de patiënt meegeven.
  • Medisch specialisten kunnen patiënten verwijzen  d.m.v. zorgmail of een verwijsbrief. Indien er aanvullend onderzoek is gedaan dan verzoeken wij u de informatie mee te sturen of aan de patiënt mee te geven.
  • Zorgmail sportgeneeskunde: 500103717@lms.lifeline.nl

Kosten:

Sinds 1 januari 2016 is Sportgeneeskunde een medisch specialisme, net als orthopedie, cardiologie, longgeneeskunde etc. Per die datum is een deel van de producten opgenomen in de Basisverzekering (BV). Het blessureconsult en de inspanningstest in het kader van een revalidatietraject (bv bij hart- of longklachten) zijn daar een voorbeeld van. Alle overige sportmedische onderzoeken (keuringen) vallen onder de aanvullende verzekering, hiervoor is geen verwijzing nodig. 

Klik hier voor een uitgebreide toelichting over kosten en vergoedingen m.b.t. de producten sportgeneeskunde die vallen onder de basisverzekering.

Contact met fysiotherapie


Voor alle verwijzers is er een speciale overleglijn fysiotherapie: 088 088 1388. Via dit nummer komt u rechtstreeks in contact met een van onze fysiotherapeuten om overleg te voeren over een van uw patiënten.

Voor het per e-mail uitwisselen van patiëntgegevens met de fysiotherapeut:

Kosten: voor fysiotherapie geldt vaak dat voor het merendeel van de patienten geen vergoeding is vanuit de basisverzekering. Een aanvullende verzekering is dan belangrijk.

Onder de button Tarieven vindt u alle informatie m.b.t. kosten en vergoedingen voor zowel fysiotherapie als sportgeneeskunde