De keurmerken waarvoor SMC Papendal een registratie in bezit heeft zijn:

  • SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg) met name gericht op onze afdeling sportgeneeskunde;
  • TMS-certificaat (Topsport Medisch Samenwerkingsverband): hierbij werken Sportbonden/topsporters/(para)medici en het ministerie van VWS samen aan de kwaliteit van de topsportmedische begeleiding;
  • HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector); gericht op de afdeling fysiotherapie.

En diverse zorgverzekeraars hebben extra kwaliteitseisen en -normen waaraan SMCP ruimschoots voldoet. Zo hebben wij onder meer het predikaat Pluspraktijk (Achmea) en TopZorgpraktijk (Menzis).

Voor alle certificaten geldt, dat er jaarlijks een herkeuring plaatsvindt. Zo blijven wij werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening!
De diensten die vallen onder de afdeling Sportgeneeskunde bij SMCP zijn middels een FSMI klanttevredenheidsonderzoek beoordeeld in de periode juni /tm november 2017. Het gemiddelde rapportcijfer was een 8,6.  

Onze fysiotherapie wordt op dit moment door onze patiënten als volgt beoordeeld: