SMCP heeft naast een behandelcentrum ook een kenniscentrum. Met het kenniscentrum wil SMCP zich, behalve als een toonaangevend behandelcentrum, ook positioneren als een professionele en ambitieuze (top)sportmedische kennispartner.

Het kenniscentrum van SMCP levert een bijdrage aan het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van kennis gericht op (top)sportmedische zorg. Het kenniscentrum handelt op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Het houdt zich daarbij onder andere bezig met wetenschappelijk onderzoek, vakkennis verzamelen en kennisoverdracht via symposia en lezingen. Daarnaast draagt het kenniscentrum bij aan innovatie van de zorg die SMCP levert.

Het kenniscentrum richt zich op medewerkers van SMCP, externe zorgverleners, cliënten, sporters, sportverenigingen, sportbonden, zorgverzekeraars, studenten en begeleiding van fysieke beroepen zoals brandweer en politie. De inzet is wederzijdse groei en ontwikkeling.