Het kenniscentrum houdt zich onder andere bezig met wetenschappelijk onderzoek met als doel het verbeteren van onderzoek en behandeling van patiënten. Hieronder ziet u een overzicht van wetenschappelijke activiteiten die onderdeel vormen van het kenniscentrum.

  • Promotietrajecten
  • Begeleiden van stagiaires bij hun scriptie / master thesis
  • Ontwikkelen en aanpassen van behandelprotocollen
  • Ontwikkelen en aanpassen van factsheets
  • Schrijven van (wetenschappelijke) artikelen

Bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is samenwerking met onze kennispartners onmisbaar.

Onlangs is Marsha Tijssen gepromoveerd op fysiotherapie bij heupklachten. De resultaten van het promotieonderzoek zijn verwerkt in de behandelprotocollen van SMCP. Op dit moment doet Bas Habets (hyperlink naar info Bas) promotieonderzoek naar fysiotherapie bij tendinopathie van de achillespees.
Voor meer informatie over promotietrajecten binnen SMCP kunt u mailen naar m.tijssen@smcp.nl of b.habets@smcp.nl.