Van managementkeuring tot vitaliteitsmeting: een programma op maat

Managementkeuring
Onder Managers en directieleden is vaak sprake van hoge werkdruk en stress. Voldoende bewegen, gezond eten goed slapen en regelmatig ontspannen worden niet zelden verwaarloosd terwijl er inzet op 'topsportniveau' wordt gevraagd. Er zijn duidelijke paralellen tussen het leven van een topsporter en dat van een manager.
De Managementkeuring biedt inzicht in uw fysieke situatie en eventuele gezondheidsrisico’s. Onze sportartsen geven u door middel van vragenlijsten, een lichamelijk onderzoek en een inspanningstest een gericht advies. Neem contact op Madelin van Eerden voor de mogelijkheden en een aanbieding op maat via m.vaneerden@smcp.nl .

Vitaliteitsmeting werknemers
Vitaliteit, fitheid en alertheid zijn onderwerpen die sterk gerelateerd zijn aan inzetbaarheid en verzuim van medewerkers enerzijds en zorgkosten anderzijds. De resultaten, adviezen en begeleiding op basis van een adequate vitaliteitsmeting kunnen medewerkers stimuleren om een gezondere leefstijl aan te nemen.
Om de kwaliteit te garanderen staat onze Vitaliteitsmeting altijd onder supervisie van een sportarts.
Een sportarts is specialist in sport & bewegen en inzetbaar op het gebied van chronische ziekten, beweegprogramma's, leefstijladvies en -begeleiding.
De sportarts besteedt veel aandacht aan terugkoppeling naar de medewerker. De vitaliteitmeting kan op locatie van de werkgever plaatsvinden.

Neem voor informatie over vitaliteitsmetingen contact op met Madelin van Eerden: m.vaneerden@smcp.nl