Sport Medisch Centrum Papendal is er er voor iedereen, van jong tot oud, van topsporter tot absolute recreant. We kunnen dit niet vaak genoeg herhalen!
Dat bezoekers soms verbaasd ook tot deze (juiste) conclusie komen, kunt u lezen in dit artikel......